a Interculturele groepswoning voor Delfshavenaren | Hindustani

Interculturele groepswoning voor Delfshavenaren

Eind vorige week ging aan de Groshansstraat (hoek Aelbrechtskade) in Delfshaven (Rotterdam) de eerste paal de grond in voor de bouw van een complex levensloopbestendige woningen met mogelijkheid tot groepswonen. In dit complex komen een groep oudere Hindoestanen en een groep oudere Javanen te wonen.

Ouder worden in Delfshaven wordt voor steeds meer bewoners van deze deelgemeente een realiteit. Dit brengt met zich mee dat er behoefte is aan passende huisvesting. De kleurrijke samenstelling van de Delfshavense bevolking vraagt dan ook om een specifiek aanbod aan betaalbare 55+ woningen.

Vooral ouderen met een allochtone achtergrond kennen specifieke problemen: de zorgcultuur, het driegeneratiegezin is geen onderdeel meer van hun sociale leven, zij hebben vaak onvoldoende aansluiting met de dagelijkse mores, zij leven meer dan anderen in een sociaal isolement, zij hebben meer dan anderen een zwakke financiële positie door een onvolledige AOW recht etc.

Het is prettiger ouder te worden in een omgeving die je goed bekend is dan in een omgeving die je vreemd is. Het is prettig om de geuren en kleuren uit je leven te delen met anderen. Groepswonen in levensloopbestendige wooncomplexen biedt daartoe de mogelijkheid.

Vanuit dit perspectief heeft de PvdA Delfshaven deze vraag politiek vertaald en uitgezet naar organisaties die vanuit de visie, ‘levensloopbestendig wonen’, ouderen huisvesting realiseren.

Posted on Sunday, December 14th, 2008 and is filed under Maatschappij. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply